Slonuv pohled na civilni sluzbu pri odchodu z ni

kategorie: vse
publikoval: Slon
datum a čas: 29-03-2002 00:00:00

Pánové a dámy
Tak už to mám za sebou. Rok a p?l utekl jako voda, den se sešel se dnem a dnes naposledy budu vyplivnut chodbou m?stského ú?adu v ?eské T?ebové na nám?stí...samoz?ejm? obrazn? ?e?eno...doufám že po m? nebude nikdo plivat! Ale prapor nevyv?sili pacholci. Je to zvláštní pocit, všichni mi tady d?kujou a lou?ej se a m? to n?jak nep?ijde, že bych tady kon?il, ale už to asi tak bude. Taky nemám ten pocit, že bych tady byl p?evratn? užite?nej, ale p?ít se s nima samoz?ejm? nebudu:). Byla to taková velice veselá ?ást mého života...stop...použiju jiný slovo než veselá....... Byla to taková nenáro?ná ?ást mého života(to je lepší!). ?lov?k navšt?vuje zam?stnání, kde nemá v podstat? žádnou zodpov?dnost, dostává za to n?co málo pen?z, které poté slouží k nehoráznému kolob?hu pa?eb a jiných jím podobných akcí. Prost? si nem?žu moc st?žovat...musím uznat, že lepší civilku má málokdo. Když to shrnu tam a zp?t, tak jsem poznal spoustu lidí, zjistil sem jak se p?etva?ujou kurvy(pardon), poznal sem jak je t?žká práce s lidma a z toho vyplívá i to, že až p?ijdu na ú?ad tak budu trp?livej a klidnej a nebudu nadavát(aspo? né nahlas:), protože fakt je to n?kdy s lidma na palici! Te? tady poslouchám kolegyni jak telefonuje a musel bych jí zabít! Prost? už se moc t?ším do zam?stnání(grrrr ironie). Ale jinak mi bylo fain. Však dlouho už bych to tady v tom kanclu nevydržel, protože s n?kterejma lidma se prost? vydržet nedá. ....hlavní pozitivní byl také denní p?ístup na inet a poslední dobou samoz?ejm? kontakt s váma aspo? po diskuzi:). Tak sa majte fain a ja se ur?it? n?kdy ozvu! A nezapome?te pít ?aj!!!!! ?ai slon ä sejdeme se v UK

Přidej příprcek:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo tisíc-dvě stě-třicet čtyři: